Beneficjent Zakład Tworzyw Sztucznych „METALPLAST-KALISZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie rozwiązań cyfrowych optymalizujących
procesy zarządcze i organizację produkcji spółki w celu usprawnienia prowadzenia
działalności i dostosowania jej do warunków pandemii”

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest konieczność dostosowania bieżącego funkcjonowania
firmy do warunków pandemii COVID-19 i optymalizacji wewnętrznych procesów firmy METALPLAST-KALISZ.

„Efektem projektu będzie minimalizacja bezpośrednich kontaktów pomiędzy handlowcami a kontrahentami
oraz ograniczenie obiegu dokumentacji w formie papierowej. Wdrożenie systemu ERP i systemu zarządzania
produkcją stolarki, usprawni zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi w firmie.”
Wartość projektu: 299 400.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 254 490.00 PLN
Termin realizacji projektu: 01.09.2022-31.05.2023

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.